Vybudovanie bezbariérovo prístupu k penziónu

Identifikácia projektu
Názov projektu: Vybudovanie bezbariérového prístupu k penziónu Medveď, č. zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku 701/2019
Miesto realizácie projektu: Medvedie 34, okres Svidník
Doba realizácie celého projektu: 2019-2020
Merateľne ukazovatele projektu: počet priamo podporených pracovných miest: 1
Dĺžka bezbariérového prístupu, chodníka: 50,5m

Identifikácia prijímateľa
Prijímateľ: M&J Slovakia s.r.o
Pravna forma: spol. s.r.o
Sídlo: Krajna Polana 15/ Medvedie 34
Štatutárny organ: Jan Goriscak – konateľ spol.
Kontaktné údaje: penzionmedved@centrum.sk, 0905493181
IČO : 45842141