Budowa bezbarierowego dostępu do pensjonatu

Identyfikacja projektu
Tytuł projektu: Budowa bezbarierowego dostępu do pensjonatu Medveď, nr regionalnej umowy o dofinansowanie 701/2019
Lokalizacja projektu: Medvedie 34, powiat Svidník
Okres realizacji całego projektu: 2019-2020
Wymierne wskaźniki projektu: liczba miejsc pracy wspieranych bezpośrednio: 1
Długość dojścia bez barier, chodnik: 50,5 m

Identyfikacja odbiorcy
Odbiorca: M&J Slovakia Spółka z.o.o.
Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Zarejestrowana siedziba: Krajna Polana 15 / Medvedie 34
Organ statutowy: Jan Goriscak – Dyrektor Zarządzający
Dane kontaktowe: penzionmedved@centrum.sk Telefon: 0905493181
NIP: 45842141